Munkavédelmi összehangolás

A munkavédelem célja, hogy megelőzzük a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. A munkáltatónak és a munkavállalónak közösen kell tenni ezen cél elérése érdekében.

Munkavédelmi szakember feladata:

A munkavédelmi technikus, illetve munkavédelmi szakmérnök végzettségű munkatársaink közreműködésével vállalja az 1993. évi XCIII. Törvényben meghatározott szak tevékenységek ellátását a következő területen

 • Cégek, vállalkozások feladatainak ellátása
 • Munkavédelmi szabályzat összehangolása
 • Karbantartás, felülvizsgálat
 • Teljes körű munkahelyi kockázat érékelés
 • Védő eszközök juttatása
 • Munkabiztonsági tartalmak meghatározása
 • Munkavédelmi oktatások megtartása
 • Előzetes vizsgálatok elvégzése
 • Időszakos biztonsági felülvizsgálatok
 • Munkabalesetek kivizsgálása
 • Eszközök és technológiák ellenőrzése

A munkavédelmi összehangolás keretében az egészséget és a biztonságot érintő kockázatokról és annak megelőzési intézkedésekről a munkavállalót és a munkavédelmi képviselőt, a munkavégzés körében tájékoztatást ad. Az összehangolás egyik fontos része, hogy a kivitelezési munkákat megelőzően figyelembe kell venni a különböző munkafolyamatokat érintő, illetve az egymást, egyidejűleg végzett munkákat és meg kell határozni ezek előrelátható időtartamát, a biztonságos munka végzés érdekében. A megvalósítást a felek szerződésben határozzák meg. Ennek hiányában, a munkahelyért felelős tényleges irányítást gyakorló személy viseli.

A munkavédelmi összehangolás tartalmazza a megrendelő és a vállalkozó közötti megállapodást, mely tartalmazza a munka-, egészségügyi-, valamint a tűzvédelmi előírások által támasztott követelményeket és a kötelezettségek teljesítését.

A munkavédelmi összehangolásban a vállalkozó köteles a megrendelés teljesítése során a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvényben és a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM rendeletben foglalt kötelezettségeinek teljesítésére a szükséges intézkedések végrehajtására. Az építési helyen és a munkafolyamatok során a követelmények betartását és felelősség vállalását. Valamint gondoskodik a munkavállalók munka- és tűzvédelmi oktatásáról. A munkavállalók által betöltött munkakörben védelmet nyújt védőeszközökkel és azok használatáról folyamatos ellenőrzés mellett. Teljes felelősséggel megtenni minden szükséges intézkedést a munkavállalók biztonsága érdekében, figyelembe véve a változó körülményeket. Törekedve a folyamatos körülmények javítására. Veszély esetén köteles megtenni, minden szükséges óvintézkedést, a munkahely kiürítését a kijelölt tűzvédelmi útvonalon. A munkáltató létszámát és tevékenységét figyelembe véve egészségügyi szolgáltatást biztosítani.

Munkavédelmi intézkedések megszegése:

A munkavédelmi hatóság bírsággal sújtja azt, vagy azokat a természetes személyt, személyeket, akik megszegik a feladatkörében meghatározott munka és egészség biztonság végzésére vonatkozó intézkedések. A hatály kimondja, hogy a követelmények teljesítését elmulasztó és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét veszélyezteti a munkavédelmi hatóság bíróságot alkalmaz az összehangolási kötelezettség megvalósításárét felelő személlyel vagy szervezettel szemben.

Tovább az olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a hatókörében tartózkodókra veszélyt semmiféle képen ne jelentsen. Az összehangolás érdekében az egészséget és a biztonságot érintő kockázatokról és megelőzésekről tájékoztatni kell a munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket.

Az összehangolásért nem csak a vállalkozó, hanem a tényleges irányító, vagy a felelősséget viselő személy is felelős. A munkavédelmi összehangolásba tartozó személyek lehetnek akár vásárlók, látogatók, lakók. A munkafolyamatok közben egy intézményben a dolgozók, akik nap mint nap belépnek a felújítási munka alatt a hatókörben tartózkodónak tekintendő.

Amennyiben egyidejűleg több munkavállaló is dolgozik egyidőben, a munkáltatók és munkavállalói vonatkozásban fontos az összehangolási kötelezettség. A munkavédelmi hatóság vizsgálja a szerződések tartalmát, valamint azt, hogy a munkavállaló milyen céggel áll munkavégzésben.

A munkavédelmi összehangolás szakértők elvégzik a biztonságból adódó feladatok ügykezelését, a védelmi felülvizsgálatokat, a veszélyesnek nyilvánított gépek, valamint a dolgozók testi épségét, az egyidejűleg végzett munkák biztonságos összehangolását.