MIR/KIR/MEBIR Audit

MIR

A MIR AUDIT a minőségirányítási rendszer követelményeit az MSZ EN ISO 9001 szabvány tartalmazza.

A 9001 szabvány a minőségügyi rendszerek dokumentálására, működtetésére vonatkozó követelményeket tartalmazza.

A MIR AUDIT a gazdasági szféra minden területén elterjedt szabvány.

Manapság egyre nagyobb hangsúlyt kap. Ennek az oka piac kereslet és kínálat folyamatos növekedése, számtalan új, de azonos termék megjelenése.

A ISO 9001-es szabvány azon folyamatait irányítja, amelyeket célszerű felügyelet alatt tartani a legmagasabb színvonalon.

KIR

A KIR vagyis Környezetközpontú Irányítási Rendszer, melynek hatékony működésének törekvése, hogy a természeti erőforrások felhasználásával csökkentse a környezetszennyezést és megelőzze a környezeti terhelését, azt pedig minimálisra csökkentse. Az erőforrások gazdaságos felhasználásával csökkenthetjük a kiadásainkat, elkerülhetjük a bírságokat, ezáltal hatékonyabban működhet. Ezt az ISO 14001 szabvány tanúsítja, melynek célja, hogy a környezetvédelem és a környezet szennyezés megelőzésének összehangolása a gazdasági, szociális és jogszabályi követelményekkel.

MEBIR vagyis Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerek a cég működésének egyik legfontosabb tényezője. A megbetegedésekben és személyi sérülésekben pénzügyi, hatósági, jogi vonatkozásban is jelentős. Az egészségvédelmi és biztonság irányítási rendszer bevezetésével a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésével, a kockázatok pontos felmérésével, és megtett szükséges intézkedésekkel csökkenthetjük a kockázatokat és megelőzhetjük a baleseteket. MEBIR az ISO 45001 rendszere, melynek célja a sérülések és a balesetek, megbetegedések kockázatának csökkentése.

MIR/KIR/MEBIR AUDIT egy hármas integrált irányítási rendszer. A környezetirányítás és a munkahelyi egészségvédelem-, és biztonság irányítási rendszerek együttes működtetését jelenti. Olyan szabványrendszerek, amely megfelelnek mind az ISO 9001, ISO 14001 és az MSZ 45001 szabvány követelményeinek.

MIR/KIR/MEBIR AUDIT irányítási rendszert működtetésével belső auditok, képzések, célok, programok együtt végezhetők, azonos időben. Az irányítási rendszer bevezetésének folyamata:

Megbeszélés és kezdeti állapot felmérés

Ennek a célja, hogy a már meglévő állapotot felmérjük, megismerjük a vállalat kultúráját, az elvárások feltérképezése. Az erőforrások, határidők, feladatok és felelősségek átbeszélése. Az integrált rendszer figyelembe veszi, a kialakult gyakorlatot, a minőség irányítás meglévő elemit, valamint a szabályzat előírásait.

MIR/KIR/MEBIR AUDIT hármas integrált irányítási rendszer politikájának kialakításakor a minőségi, környezeti és biztonsági célkitűzések alapvető cselekvési elvek.

A cég valamennyi folyamatát elemezni kell mindenféle szempontból. Felmérjük a meglévő folyamatok működését, dokumentumait, tanúsítványait, műveleti utasításokat.

MIR/KIR/MEBIR célok, programok és intézkedések

A MIR, KIR és a MEBIR célokra és az ezeket megvalósító programokra és intézkedésekre, előirányzatokra kell bontani. Ezeket úgy kell kialakítani, hogy az integrált célok elérhetőek, gyakorlatba épülhetőek legyenek. A hármas integrált rendszer kiépítése, a folyamatok dokumentációja és az ezekhez kapcsolódó felelősségek feltárását követően készül el a dokumentációs rendszer, valamint az ezekhez kapcsolódó formalapok, formanyomtatványok. A mérését, elemzését az AUDIT-ok segítségével értékeljük ki. Az eltérések esetén egy megelőző intézkedésre van szükség, melyet kockázat alapján dolgozunk ki.

MIR/KIR/MEBIR AUDIT lefolytatásának folyamata:
  • AUDIT terv elkészítése, időpontok egyeztetése
  • A képviselővel folytatott megbeszélés során az elvárások egyeztetése
  • A folyamtok átvizsgálása, eljárások, utasítások és feljegyzések áttekintése
  • Helyszíni audit során a szakértő feltérképezi és dokumentálja a gyakorlatban alkalmazott folyamatokat
  • Szükség esetén hatósági konzultáció

AUDIT jelentés elkészítése. Teljeskörűen mutatja be, a jó megoldásokat, a fejlesztendő területeket, és az ezekre vonatkozó intézkedéseket, javaslatokat. Valamint felhívja a problémát az esetek súlyosságára és egy lehetséges hatósági szankcióra is.

MIR/KIR/MEBIR AUDIT jelentésében javaslatot teszünk a nem megfelelő javításra, költségcsökkentési lehetőségekre is.