Építőipari koordináció

Az egyik legtöbb veszélyt rejtő munka az építőiparban jelentkezik. Ezért munkavédelmi szempontból az egyik legfontosabb feladat a koordináció. Sokféle veszélyforrás leselkedik a munkavállalóra egy-egy építkezésen.

Ilyen veszélyek lehetnek az áramütések, vegyi anyagok veszélye, vágás, esés, zárt térben végzett munkák, a nem megfelelően felemelt nehéz tárgyak mozgatása és még sorolhatnánk.

Ezért nagyon fontos, hogy lényeges figyelmet szenteljünk a munkavállalók biztonságos munkavégzés körülményének megteremtésére.

Az egyik legfontosabb a tervezés és a kivitelezés, amelyhez megfelelő szakembert kell alkalmazni, aki elvégzi és betartatja az építőipari koordináció fontos feladatai.

Egy jó koordinátor tulajdonsága, a megfelelő szintű szakmai tudás, aki pontos és hasznos információkat tud adni a munkavédelmi kötelezettségekről és előírásokról. Az építőipari koordinátor alkalmazását a 4/2002. (II.20) SZCSM-EüM jogszabály írja elő. Ez tartalmazza a tervező köteles a kivitelezési tervdokumentáció készítése során koordinátort foglalkoztatni, valamint a kivitelező és a munkáltató köteles a kivitelezési munkák alatt koordinátort igénybe venni.

Az építőipari koordináció a gyakorlatban

Ellenőrzi az építőiparban észlelt az előírásoktól eltérő szabálytalanságokat és javaslatot tesz a korrigálásra. Ide tartozik a védőeszközök ellenőrzése, a dokumentumok hiányosságának pótlása, a tűzoltókészülékek érvényességének ellenőrzése, orvosi alkalmassági papírok, kockázatértékelés, elektromos eszközök vizsgálata. A veszélyes anyagok dokumentációjának letöltése és a leírásban meghatározottaknak a felhasználási és tárolási előírások betartása. Az építőiparban használt eszközök biztonságos tárolása, elektromos kábelek épségének ellenőrzése, az épület egyes részeinek elkerítése szabályszerűen. A munkavégzés során felhasznált egyéb eszközök, kötelek sértetlenek-e. Az építőipari koordináció rendkívüli hozzáértést követel meg. Ezért ne mindegy, hogy egy adott feladatra kit bíz meg. Egy jó koordinátor azonnal észleli a helytelen eseményeket, dolgokat és azonnal korrigálja.

Összehangolt munkát végez a projektvezetőkkel és minden olyan személlyel, aki fontos a biztonságos munkavégzés érdekében. Bármely nagyobb projekt esetén nem csak egy, hanem több cég is érintett ugyanazon a helyszínen. Sok eseten egy területen többen is végeznek feladatot, ezért fontos a párhuzamos munkavégzés veszélyeire felhívni a figyelmet. Egy példa erre, amikor flexel vágnak és mellette éppen villanyvezetékeket kábeleznek. Gondoljuk, csak bele, hogy milyen életveszélyes egy ilye körülmény. A szikra rá repül a vezetékre, ami egy lehetséges tűz kialakulásához vezet. Az ilyen esetekre szerencsére rengeteg megoldás van. De egy jól kidolgozott építőipari koordináció, egy jól felkészült szakember gondol ezekre az esetekre.

Szakmai tájékoztatás a kivitelezős számára, minden kérdésre

A fentiekben felsorolt feladatokon kívül több nagy cég más jogokkal is felruházza. Ez tartalmazza az egy projekten belüli alvállalkozók munkavédelmi hiányosságaira a szerződésen meghatározott bűntető pontokat kiszabni. A fővállalkozó kötbér formájában vonja le az alvállalkozótól. Az építőipari koordináció figyelemmel kíséri számos alvállalkozó egy időben történő biztonságos munkáját. A biztonságos egészségvédelmi terveket az építkezés különböző fázisainak megfelelően alakítja ki.

Az épületek és egyes létesítmények építési munkálatai során, komoly balesetek és sérülések következhetnek be. Kockázati tényezők merülnek fel, ezért az adott helyszínen munkát végző személyek védelme érdekében ismerni és tudni kell ezeket a tényezőket, a lehetséges súlyosságát. Ezért fontos, hogy elkerüljük ezeket a baleseteket, és a megfelelő módon tudjuk kezelni. A munkavédelmi tanácsadásaink ügyfeleink számára egyénre szabott. A jogszabályok követésére és magyarázatára, kockázatok értékelésére, szabályok kialakítására és munkavédelmi megfelelőség ellenőrzésére, az építőipari koordináció pontos feladatainak elvégzésére szerződjön velünk.