Tűzcsapok felülvizsgálata

Tűzcsapnak nevezzük milyen olyan speciális föld felszíni vagy föld alatti vízcsapot, amelyet tűz oltására használnak fel. Ilyen tűzcsapok általában utcai használati pontokról beszélünk. Nincs lehetőség a vízmennyiség vagy a víznyomás szabályozására. Ez közvetlen hozzáférést biztosít a tűzoltást végző szakemberek számára.

Az épületben lévő tűzcsapokat legyen szó fali, föld alatti vagy föld feletti készülékekről rendszeresen felül kell vizsgálni. Ez a vizsgálat az az eszköz fajtájától függően változhat, melyet évente meg kell ismételni.

A tűzcsapok felülvizsgálatáról nyilvántartással kell rendelkeznie, a kifolyási nyomást kell mérni, a tömlők 5 évente nyomás próba alá vetése szükséges. Mi elvégezzük a tűzcsapok ellenőrzését, felülvizsgálatát, valamint elkészítjük a jogszabály által előírt nyilvántartást.

A tűzoltóság rendelkezésére álló valamennyi tűzcsap felülvizsgálatát az Országos Tűzvédelmi Szabályzat írja elő. A felelős szervek gondoskodnak a tűzcsapok a szükséges feladatok elvégzésről. A vizsgálatot kizárólag érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személyek végezhetik.

A tűzcsapok felülvizsgálatára vonatkozó jogszabályok 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 266-267 §

A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelítéséről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák elvégzéséről üzemben tartásáról a felelős szervezet gondoskodik.

A felülvizsgálatot tűzöltővízforrások felülvizsgálatára vonatkozó tűzvédelmi-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti el. A bírság a tűzcsap felülvizsgálatának, hibájának, nyomáspróbájának elmulasztása komoly pénzbírságot vonz maga után.

A nyilvántartásban szerepelni kell az üzembentartó cég nevének
  • A tűzoltó csap egyértelmű azonosítójának
  • Az ellenőrzés és a karbantartás időpontjának
  • A vizsgálatot végző személy aláírását és bizonyítványának számát
  • A feltárt hiányosságokat és megállapításokat
A tűzcsap felülvizsgálata során megvizsgáljuk:
  • A jogszabályban előírt feliratok, jelzések, helyességét, olvashatóságát
  • Akadálymentes megközelítését, a tartozékainak rendeltetésszerű használhatóságát
  • Korrózió elleni védelmet
  • A források meglétét, épségét
  • A korrózió elleni védelem sérülés esetén az üzemben tartót értesíti
  • Szükség esetén a hálózat átöblítésére

A száraz tűz-víz rendszer vezetékekkel kialakított fali tűzcsapot fél évente felül kell vizsgálni, valamint öt évente nyomás próbát kell végezni. Az ellenőrzés során, szakképzett kollégáink megvizsgálják az akadálymentes megközelítését, a szekrény ajtajának értelemszerű és megfelelő működését, a szerelvények meglétét, épségét. A szerkény nélküli kialakítás esetében a hozzáférhetőséget, a kupakcsapok meglétét és sértetlenségét. A csövek légtelenítő lehetőségét. Az ellenőrzést végző személy, írásban értesíti a hiányosságokról.

A szerelvényszerkények és tartozékait legalább fél évente kell felülvizsgálni és évente teljeskörűen. Mivel nyomásnak vannak kitéve, ezért 5 évente nyomáspróbának is alá kell vetni.

A medencék, tartályok és egyéb vízforrások fel évenkénti, öt évente pedig teljes körű vizsgálata kötelező. Valamint gondoskodni kell a tartozékok nyomás próbájáról.

A tűzcsapok felülvizsgálatának jelentősége:

Cégünk több éve sikeresen végzi tevékenységeit, a professzionális minőségű szolgáltatás biztosítására való törekvés a legfontosabb szempont számunkra. Valamennyi munkatársunknak magas követelményeknek és elvárásoknak kell megfelelniük, hiszen a minőségi szolgáltatást csak és kizárólag megfelelő szakértelemmel biztosítható.

Munkáinkat rövid határidővel és szakszerűen végezzük el. Elkészítjük és pontosan vezetjük az előírt nyilvántartásokat. Tájékoztatjuk a szükséges teendőkről, továbbá javaslatot teszünk Önnek és cégének a hiányosságok megszűntetésére.

A tűzcsapok felülvizsgálat során szem előtt tartjuk a legfontosabb alapelveket, melyek a megbízhatóság és a profizmus. Valamennyi partnerünkkel szoros együtt működésre törekszünk. Munkatársaink megfelelő szakmai tudásával biztosítjuk a vevői elégedettséget. Állunk rendelkezésre minden egyes új és már meglévő ügyfeleink rendelkezésére.