Emelőgép vizsgálatok

Emelőgépnek nevezzük azt a szakaszos gépi vagy kézi meghajtású szerkezetet, berendezést, amit segédeszközzel lehet emelni, üzemeltetni, bizonyos dolgokat az egyik pontból a másikba továbbítja. Ide tartozik minden olyan gép, amit nap, mint nap használnak, például a daruk, targoncák, elektromos emelők stb.

Az egyes munkafolyamatok során használt gépek elhasználódnak, megváltoznak, az egyes alkatrészek megrozsdásodnak, tönkre mennek, meghibásodnak, ezáltal az üzemeltetésük rengeteg kockázattal jár. Munkáltató és munkavállaó közös érdeke, hogy az emelőgép biztonságos, jó műszaki állapotú legyen.

Az emelőgépek vizsgálata szakemberek által, úgynevezett munkavédelmi szempontú gépvizsgálatok erre irányulnak. A gépek időszakos vizsgálatának elvégzése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek alapfeltétele. Ezeket jogszabályok, rendeletek, határozzák meg, így elvégzésük kötelező a munkáltató által. A vizsgálatok során, ellenőrizni kell, hogy az emelőgép üzemképes, rendeltetés szerüen működik-e és biztonságosan, megfelel-e az előírásoknak.

 

Emelőgépek vizsgálatának gyakorisága

Az emelőgépek vizsgálata esetében a csoportszám határozza meg, hogy milyen időszakonként kell felülvizsgálatot végzeni. Az üzembehelyezéskor egy csoportszámmal kell meghatározni, üzembe helyezési jegyzőkönyvben, valamint dokumentációban fel kell tűntetni. Amennyiben egyes berendezések üzemeltetési körülményei változnak, felül kell vizsgálni és módosítani a csoportszámot. A csoportszám meghatározása a működési és a terhelésfokozat szerint jön létre.

A biztonsági felülvizsgálatot a vizsgálati csoportszámtól legalább ötévenként, vagy a környezetének megváltozásakor kell elvégezni.

A emelőgépek vizsgálatának három csoportja:
    • Időszakos
    • Szerkezeti vizsgálat
    • Fővizsgálat

Fővizsgálatok

A fővizsgálat emelőgépek egyik legfontosabb és összetettebb feladata. Minden esetben a szabványok szerint kell ellenőrzést végezni, amin belül meg kell vizsgálni az egész berendezés működését, terhelhetőségét, állapotát és minden egyes elemet, ami a biztonságos működést garantálja. Az emelőgépek vizsgálata lehet 9, 12, 18, 21, 24 hónap.

Szerkezeti vizsgálat

Annyiban különbözik a fővizsgálattól, hogy ebben az esetben nem kell teljes vizsgálatot végezni, de ebben az esetben is ellenőrizni kell mindent, ami az emberi egészséget nem veszélyezteti, és fontos a biztonságos működéshez. Ennek gyakorisága lehet 3,4,6,7,8 hónap. Időszakos felülvizsgálatEz tulajdonképpen munkavédelmi- és műszaki szempontú vizsgálat, amelyet 5 évente kell elvégezni az üzembehelyezéstől. Fontos azonban, hogy nem egyenértékű a fő vagy a szerkezeti vizsgálattal. Az időszakos vizsgálat egyidőben történik a fővizsgálattal. Ezután a fő és szerkezeti vizsgálatok időpontjait újra meg kell határozni.

Dokumentáció

Minden egyes vizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni. Ha a fő és szerkezeti vizsgálatok együttes időben történik, akkor annak eredményeként külön jegyzőkönyvben külön fejezetben kell ismertetni. Az elvégzett emelőgépek vizsgálatáról mindig jegyzőkönyvet kell készíteni. A megállapításait és az eredményeit tartalmazó írásbeli anyagokat és dokumentumokat a berendezéseket kísérő dokumentációjának mellékleteként meg kell őrizni. Bármilyen gépről legyen szó, a munkavédelmi törvényben előírtaknak megfelelően fontos a rendszeres vizsgálat, karbantartás, hogy megóvjuk az emberi életet és, hogy  minden munkahelyi baleset elkerülhető legyen.

Mi ellenőrizzük, hogy az emelőgép üzemeltethető-e rendeltetésszerűen, biztonságosan és minden egyes szabvány megfelel a használati utasításnak. Az erre vonatkozó 47/1999 GM rendelet alapján végezzük el az emelőgépek vizsgálatát. Megvizsgáljuk a szerkezeti kopásokat, egyéb rendellenességet, a biztonsági berendezések megfelelnek-e az előírásoknak, használat közben nincs veszélyt jelentő ok. Bízza hozzáértő szakemberre ezek elvégzését, ne kockáztasson. Óvja saját, és munkatársai egészségét, testi épségét, megfelelően ellenőrzött, megbízható berendezésekkel és hozzáértő szakemberek alkalmazásával. Vizsgálatainkat magas színvonalon, korrekt áron, helyszíni vizsgálat keretében végezzük.