Tűzoltó készülékek karbantartása

A tűzoltó készülékek karbantartása sokszor feledésbe merül, megvesszük, évekig, hónapokig nincs szükség a használatukra, csak ott van és úgy véljük, hogy ezzel teljesítettük a jogszabályban leírtakat.

De fontos, hogy megadott időszakonként karbantartsuk.

Nem a bírság összege miatt számít, hanem azért, mert így lehetünk biztosak abban, hogy egy lehetséges tűz esetén készülékünk megfelelően és biztonságosan fog működni.

A tűzoltó készülékek karbantartása évente egyszer kötelező. Ez készülék életkorától függ. Lehet alap, közép vagy teljes körű ellenőrzés.

A készülékek karbantartását és az erre vonatkozó részletes előírást a 54/2014 (XII.5.) BM jogszabály határozza meg.

Ki végezheti a tűzoltó készülékek karbantartását?

A készülékek karbantartását kizárólag karbantartó szervezet végezheti el. Az alapkarbantartás a helyszínen is elvégezhető. A nagyobb körű karbantartáshoz mindenképpen műhelybe kell végezni. Javasoljuk, hogy olyan szervezettel végeztesse el ezt a feladatot, aki olyan szolgáltatást nyújt minden egyes ügyfelének, aki teljes körű szolgáltatást kínál. A karbantartás ideje alatt is gondoskodni kell, kell arról, hogy legyen elegendő számú készülék a létesítményben.

A következő lépéseket kell ellenőrizni:

 • A készülék előírt helyén található-e
 • A megfelelő rögzítését
 • Látható helyen való elhelyezését
 • Magyar nyelvű használati utasítását, jól látható helyen
 • A használata nem ütközik akadályba
 • Nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a megfelelő zónában található
 • Hiánytalanul ellátva
 • A plomba karbantartást igazoló címkéje ép és sértetlen
 • Zárpecséttel rendelkezik és az sértetlen
 • Felülvizsgálati dátuma
 • Állapota kifogásolhatatlan és üzemszerű

Minden 5. évben egy nyomáspróbán kell átesnie, vagy OKF azonosítóval van ellátva. Az OKF egyedileg sorszámozott, hologramos matrica melynek első három számjegye a karbantartó szervezet azonosító jele.

A karbantartást igazoló címke az alábbiakat tartalmazza:
 • „FELÜLVIZSGÁLVA” szót
 • A karbantartót szerv nevét és címét
 • Személy aláírását, vagy azonosító jelzés
 • Karbantartás jellegét
 • Dátum
 • A következő karbantartás időpontját
Alap tűzoltókészülék karbantartása:
 • A készülék működőképességének megállapítása érdekében ellenőrizni kell a biztonsági jelző szerelvényeket.
 • Nyomás mérők pontos ellenőrzése. Amennyiben mér az eltér-e az előírt adatoktól. Ilyen esetekben a gyártó által megadottak szerint kell eljárni. Az anyagmennyiségét nyomásméréssel kell elvégezni.
 • Továbbá meg kell vizsgálni a kifogástalan és biztonságos működést gátló korrózió hibákat. Egyéb horpadások, deformációk látható-e a felületen.
 • Ellenőrizni kell a tömlőket is, azok állapotát, valamint meg kell győződni arról, hogy használatra alkalmas.
 • Matrica épségét a felületen, olvasható, nem kopott
 • Sérült elemeket cserélni kell.
 • Amennyiben a tömlő zárófóliás tömítőgyűrűvel van szerelve, azt minden esetben ki kell cserélni.
A közép karbantartás keretében ellenőrizni kell:
 • Nyomásjelző működését
 • A készülékek kiürítése
 • Oltóanyagok, zárószerelvények megvizsgálása. Elsütőfej-szerelvényt, a nyomásérő és jelző eszközt, a tömlő és pisztolyszerelvényt
 • Tartály belseje is megvizsgálásra kerül, különös figyelmet szentelve a korrózió jeleinek
 • Belső hegesztések épsége, bevonat hibátlansága
 • Minden záróelemet, csatlakozó menetet, megvizsgálunk
 • Majd újra töltésre kerül oltóanyaggal
Teljes körű karbantartás

Az alap és a közép karbantartás keretébe tartozó műveleteken túl

 • A hibás, vagy lejárt élettartamú részek kiselejtezése, majd ezek pótlása
 • Tartály nyomáspróba alá vetése
 • Jelöletlen tartály kiselejtezése
 • Biztonsági szelepek és a készülék minden olyan szerelvényét, amely működése során nyomásnak van kitéve
 • Biztonsági szelep ellenőrzése, és ha szükséges annak beállítása és cseréje

A létesítményben legalább egy darab, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell elhelyezni. Amennyiben a jogszabály vagy a tűzvédelmi hatóság úgy látja további készülékek felszerelését írhatja elő. Lakás célra nem kötelező tűzoltó készülék elhelyezése, kivéve, ha egyéb rendeltetésre használjuk a helyiséged, amelyben gazdálkodó tevékenységet folytatunk.