Biztonság és egészségvédelmi koordinátor/ koordináció

Ahol általában több munkáltató munkavállalói egy időbe munkát végeznek fontos a koordináció és az együttműködés. A legtöbb munkahelyi baleset a szakmai koordináció miatt következik be. A 4/2002.(II.20) SzCsM-EuM rendelet előírása szerint az emberi egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében, szakképzett személyt kell alkalmazni mind a tervezés, mind a kivitelezési fázisban. Ezt a személyt koordinátornak nevezzük.

A biztonság és egészségvédelmi koordinátor feladatai:

 • A tervdokumentációk készítésénél, kivitelezésénél, előkészítésénél érvényre kell juttatni a munkavédelemre vonatkozó szabályokat. Amelyben egy olyan dokumentációt készít, technológia egészség és biztonság követelményeit rögzítve a biztonságos munka elvégése érdekében.
 • Szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi terveket, és biztosítja a jogszabályoknak való megfelelést
 • Összehangolja a megelőzés és biztonság megvalósítását. A tervek előkészítése során meghatározzák a végezhető munkafázisokat, valamint munkaszakaszokat. A különböző munkafázisok, szakaszok időtartamának meghatározása.
 • Biztonság és egészségvédelmi koordinátor/ koordináció kivitelezési tevékenységekkel összefüggésben:
 • A biztonság és egészségvédelmi koordinátor összeállítja a munkavédelmi anyagokat.
 • A követelmények összehangolását a biztonság és egészségvédelmi koordinátor végzi el azért, hogy a munkáltató és a személyesen végző vállalkozók a munkahelyen a minimális biztonsági követelményeket és az egészségvédelmi tervben meghatározottak betartsák
 • Kiegészítést is készít amennyiben ez szükséges. A biztonság az egészségvédelem és az ehhez tartozó biztonságos munkavégzés körülményeiről.
 • A munkahelyeken az együttműködés egyidejűleg történik, mind a munkavállalók, mind a munkáltatók között az egyes tevékenységek összehangolásában.
 • Az egyes munkafolyamatok összehangolása
 • A szükséges intézkedések annak érdekében, hogy a munkahelyre csak és kizárólag az arra jogosultak léphessenek be.

A biztonsági és egészségvédelmi terv alapján a kivitelező a munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a dokumentáció szerves részét képezi a biztonsági és egészségvédelmi terv. Ebben a tervben meg kell határozni az egészségvédelmi és biztonsági követelményeket a munkahelyre és a munkavégzésre vonatkozóan. A tervnek tartalmaznia kell azokat a fontos intézkedéseket, amelyek a munkavégzés során egymással párhuzamosan végezhető a veszélyek kiküszöbölésének érdekében.

Biztonság és egészségvédelmi koordinátor/ koordináció meghatározza a biztonságra és egészségre fokozott veszélyt jelentő munkákat és munkakörülményeket.

 • Azok a munkák, amelyek egy betemetéssel, vagy mocsaras területen való elsüllyedéssel veszélyeztetik a munkavállaló testi épségét.
 • Meghatározzák a veszélyes anyagokkal, biológiai tényezőkkel járó munkavégzés, valamint a jogszabály által meghatározott időszakos alkalmi vizsgálatához kötött munkavégzés.
 • A sugárzásveszéllyel járó munkaterületeken történő munkavégzés, valamint ez által járó utólagos hatásai
 • A magas feszültségű vezetékek közelében végzett munka veszélyeit
 • Az elektromágneses sugárzás kockázatával járó területen történő munkavégzés
 • Olyan körülmények meghatározása, amely egy vízbefulladással jár
 • Alagútban, föld alatt végzett munka veszélyei
 • Járművek kezelői által végzett munka
 • A készbeton, túlnyomásban végzett munkálatok
 • Robbanó anyagokkal kapcsolatos munka
 • Nehéz elemek összeszerelésével és szétbontásával kapcsolatos munkák elvégzése

Cégünk vállalja a biztonság és egészségvédelmi koordinátor/ koordináció tervek előírásoknak megfelelő elkészítését, valamit munkabiztonsági tevékenységek pontos és alapos ellátásához előírt biztonsági és egészségvédelmi irányítását és betartását megrendelői igényeknek megfelelően a kért időtartamban. Amennyiben bármilyen kérdése van vegye fel velünk a kapcsolatot és kérjen személyre szabott árajánlatot. Tapasztalt szakemberek állnak rendelkezésükre, akik rendelkeznek megfelelő képesítéssel és gyakorlattal a munka biztonságos elvégzése érdekében. A szakmai tudást folyamatos képzésekkel biztosítjuk. Elvégezzük a kért kockázat elemzéseket és javaslatot teszünk, tervet készítünk a kockázatok csökkentésére és kiküszöbölésére.