A munkavédelem kiemelt jelentőséggel bír az építőiparban. A szabályozások, illetve a dokumentáció nem csak kötelező körök, hogy a hatóságokat megnyugtassuk, hanem emberi életek védelmét hivatottak szolgálni. Ám a munkavédelmi szakembernek szüksége lehet egy sor olyan dokumentumra, amivel hatékonyan képes kialakítani és felügyelni a biztonságos munkakörülményeket. A következőkben bemutatunk 5 fontos dokumentumot, amelyek elengedhetetlen részét képezik a munkavédelmi dokumentációnak.

munkavédelem

A munkavédelmi dokumentáció részei

A munkavédelemmel kapcsolatos dokumentáció vállalkozásonként eltérhet bizonyos elemeiben, azonban a következő 5 anyagnak feltétlenül jelen kell lennie az építőipari szereplők „mappájában”.

1. Biztonsági és Egészségvédelmi Terv (BET)

A Biztonsági és Egészségvédelmi Terv tartalmazza az adott vállalkozásban, a legtöbb esetben az építési projekt keretei között, végzendő munkafolyamatokra vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. Lényegében olyan intézkedések listája, amelyek a dokumentációban felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos veszélyekre nyújtanak megoldást.

2. Kockázatelemzés

A kockázatelemzés azonosítja, csoportosítja, illetve értékeli mindazon tényezőket, amelyek munkavédelem szempontjából veszélyt jelentenek a munkavállalókra. Megvizsgálja a kockázati tényezők bekövetkezési valószínűségét és annak hatásait, ezek elkerülésére javaslatot tesz, valamint rizikócsökkentő intézkedéseket dolgoz ki.

3. Védőeszköz-szabályzat

Mivel az építőipar szinte minden részfolyamata valamilyen munkavédelmi veszélyt hordoz magában, ezért minden munkavállaló számára biztosítani szükséges az egyéni védőeszközöket. Ezek juttatási rendjét és szakszerű használatát szabályzatba kell foglalni, amelyet a munkavédelmi szakember a foglalkozás-egészségügyi orvossal konzultálva készít el.

munkavédelem

4. Biztonságtechnikai dokumentáció

Az építőiparban használatos gépekhez és állványzatokhoz biztonságtechnikai dokumentációt kell készíteni. Ehhez a csoporthoz tartozik pl. a gépekkel kapcsolatos érintésvédelem vagy az állványzatok tanúsítványa.

5. Tűz- és munkavédelmi oktatás – jegyzőkönyv

A biztonságos munkavégzés nélkülözhetetlen feltétele a tűz- és munkavédelmi szabályzat ismerete. Ennek oktatását szakember végzi a munkavállalók részére, amelyről jegyzőkönyv készül. Az oktatási jegyzőkönyvet minden munkavállalónak alá kell írnia.

A fenti dokumentumokon túl még számos más szabályzatra lehet szüksége a vállalkozásnak attól függően, hogy mely területen tevékenykedik.
Keresse bátran szakértőinket, hogy elkészíthessük a vállalatára szabott munkavédelmi dokumentációt!