Biztonság és egészségvédelmi terv / BE terv

A terv kiterjed minden olyan munkavállalóra és munkáltatóra, látogatóra, személyekre, aki az építkezési munkálatokkal közvetve vagy közvetlen munkát végez, vagy a munkaterületen tartózkodik.

A Biztonság és egészségvédelmi terv / BE terv a hatályos 4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM rendelet alapján az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során a munkavédelmi követelményekről szóló jogszabály szerint, természetes személy az, aki középfokú munkavédelmi képzettsége van a koordinálási feladatok alkalmazására.

Biztonság és egészségvédelmi terv / BE terv célja:

A tervben lefektetett rendszabályok gyakorlati megvalósításával és a kockázat elemzéssel, valamint a folyamatos biztonsági koordinálással együttesen biztosítani lehet a balesetmentes kivitelezést.

 • Raktározási területek kialakítása
 • Szállítás, tárolás
 • Falazás és egyéb kőművesmunka
 • Ácsmunka
 • Szárazépítés
 • Hideg és melegburkolatok készítése
 • Épületlakatos-szerkezet elhelyezése
 • Üvegezés
 • Felületkezelés
 • Szigetelés
 • Beépített tárgyak elhelyezése
 • Vízellátás-csatornázási munkák
 • Szellőzési munkák
 • Elektromos szerelői munkák

A tervdokumentációk készítésénél a következőket kell figyelembe venni:

Biztonság és egészségvédelmi terv / BE terv készítésénél figyelembe kell venni azokat a munkafolyamatokat, amelyeket egyidőben, illetve egymást követően végzik és meg kell határozni az időtartamát.

Továbbá meg kell határozni a munkahely sajátosságainak figyelembevételével, az egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A BE tervnek tartalmaznia kell azokat az intézkedéseket, amelyek az egyes munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják.

A vállalkozó köteles a megrendelő által átadott BE tervet a kivitelezés során valamennyi technológiai eljárás, folyamat vonatkozásában kiegészíteni és annak tartalmát valamennyi személlyel megismertetni.

A beruházás kivitelezésében résztvevőknek el kell készíteni a Munkavédelmi Törvényben foglaltakat a tevékenységekre vonatkozó kockázatértékelést. Az eredményeként a következő EB terv dokumentálásra van szükség:

 • A kockázatértékelés időpontja
 • Veszélyek felismerése
 • A veszélyeztetettek száma
 • Kockázatot súlyosbító tényezők
 • Szükséges megelőző intézkedések, határidők
 • A felülvizsgálat időpontja
 • A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles külön jogszabályba foglalni

Az építkezés területén a munkavédelmi oktatásban részesült személyek, megismertetése a veszélyforrásokkal és az ellenük való védekezéssel lényeges feladat. Az egészséges és biztonságos munkavégzéshez való védekezés, és a helyes magatartás szabályainak betartása elengedhetetlen. A munkáltató köteles oktatni az EB terv dokumentumban meghatározott szabályokat. Ezt a munkavédelmi Oktatási Naplóban írásban szükséges dokumentálni a Mvt. 55. §-ban előírásnak megfelelően. Az oktatás célja, hogy a szakemberek és az ellenőrzést végzők tudásának megszilárdítása a módszerekkel és az eljárásokkal kapcsolatban a munka végzés során.

Az Mvt. 64-69 § szerint a kivitelező köteles minden sérülést, balesetet, rosszullétet azonnal jelenteni a munkát irányító személynek. A vezető pedig köteles az eseményt jelenti. A súlyos helyzeteket az illetékes hatóságok felé is meg kell tenni a bejelentést.

Biztonság és egészségvédelmi terv / BE terv az építési területen jól látható helyen és jelöléssel kell feltüntetni a tűzoltóság címét és telefonszámát. A munkahelyeket megfelelő tűzoltásra alkalmas készülékekkel, illetve jogszabályok szerint tűzérzékelő riasztó berendezésekkel ellátni. A berendezések tárolási helyére is külön jogszabály vonatkozik. Az alkalmazási hely jellegének megfelelően kell alkalmazni. A tevékenységek csak is biztonsági előírások betartásával végezhetők.

A környezetvédelemmel kapcsolatos eljárásokban a keletkező hulladékok megfelelő elhelyezése, szelektív gyűjtése, és engedéllyel rendelkező vállalkozók alkalmazása ezek elszállítására. Ezeket az anyagokat csakis speciális tárolókban lehet elhelyezni. A bontási törmelékeket konténerben való gyűjtésekor gondoskodni kell a felszálló por letakarásáról. A törmelék csúszda alkalmazás szintén gondoskodik a törmelékek lejutásáról pormentesen.

Miért van szükség a Biztonság és egészségvédelmi terv / BE tervre?

Mivel a munkavédelmi ellenőrzés során minden dokumentációra bemutatására szükség van, a munkaterületen kell tartani. Gyakori probléma, hogy nem az adott tevékenységhez igazított, hanem egy cégre szabott anyagot kapnak az ellenőrök. Ezek hiányában a cég munkavédelmi bírság veszélye áll fent, nem beszélve az adott dokumentumok pótlásáról. Ezért érdemes mindig a legjobbakra bízni ezt a feladatot.