A vállalkozás története:

A ProEhs-Group Mérnöki Szolgáltató Kft 2016. év novemberében alakult. Tulajdonosai Orosz Ádám, Módos Péter és Krekó Péter. A társaság ügyvezetője Orosz Ádám, aki önállóan jegyzi a céget. A társaság fő tevékenysége a mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, ezen belül is elsősorban az EHS.  Az EHS egy angol mozaikszó, ami az Environmental, Health és Safety szavak kezdőbetűiből áll össze, ami magyarra fordítva  Környezetvédelem, Egészségvédelem, Munkabiztonság. Mind a három tulajdonos EHS szakember, ezek mellett Orosz Ádám anyagmérnök, Módos Péter pedig gépészmérnök. A jól képzett szakemberek garantálják a professzionális munkavégzést. Létszámalakulás: Létszámunk 5 fő, megoszlása szerint női és férfi dolgozók. A vállalkozás piaci helyzete: A ProEhs-Group Mérnöki Szolgáltató Kft egy viszonylag új vállalkozás, de tulajdonosok előző tevékenységei alapján a szakértői csapat 20 éves tapasztalattal garantálja a szakszerű munkavégzést. A vállalkozás számára első számú érték az emberi élet és annak védelme. Elkötelezettek vagyunk a kimagaslóan magas minőségű EHS szolgáltatások nyújtása iránt. Csapatunk kizárólag professzionális szakemberek összefogásából jött létre, és ez biztosítja a kiváló minőségű mérnöki-szakértői munkavégzést, valamint az átlátható, etikus és jogilag megkérdőjelezhetetlen üzleti kapcsolatot. Referenciáink között is olyan beruházásokban való részvételt sorolhatunk fel mint például a Procter and Gamble gyárbővítés Csömörön, a Dunamenti erőmű G3 projekt Százhalombattán, a Pannónia Ethanol vasúti töltő és átfejtő üzem Dunaföldváron, IKEA Üzletközpont építése Soroksáron, K&H Székház és az Info Park építése Budapesten, OTP fiók és a LEGO új gyár építése Nyíregyházán, Agria Park építése Egerben stb.

 

A kedvezményezett neveProEhs-Group Mérnöki Szolgáltató Kft.
Projekt címe „Létszámfejlesztés a ProEhs-Group Mérnöki Szolgáltató Kft-nél a gyakornoki program segítségével”
Támogatás összege 9.480.000 Ft
Támogatás intenzitása100 %
A projekt befejezésének dátuma2021.10.31.
Projekt azonosító száma GINOP-5.2.4-16-2019-04355

A projekt részletes szakmai tartalma:

Célunk, hogy a szakképzésből kilépő fiatal elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése, támogatva a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők szakmai karrierjének, pályafutásának megerősítését. Gyakornokként a fiatal, valódi munkatapasztalatot szerezhet, ezáltal javul foglalkoztathatósága és a hosszabb távú munkaerő-piaci esélyei. A Gyakornoki pályázat keretein belül 3 fő 25 év alatti fiatal munkavállaló alkalmazását valósítjuk meg. A fiatal gyakornokok az iskola befejezését követően eddig nem helyezkedett még el a szakmában. A projektben az 3 fő gyakornok a projekt során, az alábbi munkaterületeken fog szakmai gyakorlatot szerezni Magasépítő technikus OKJ 54 582 03 és Mélyépítő technikus OKJ 54 582 04. Munkájuk során az alábbi feladatokat fogják elvégezni: mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat látnak majd el. Rendszerezik a különböző építőanyagok tulajdonságait és gyártási folyamatát térbeli testeket síkban ábrázolni: vetületben, axonometriában, perspektívában szabadkézi vázlatot készítenek, arányosítani, mérni, ellenőrizni irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkesztenek számítógéppel segített tervezői programokat fognak használni. Az eszközbeszerzések is ehhez kapcsolódnak, tablet, nyomtató, notebook, digitális fényképező beszerzését szeretnénk a projekt keretén belül megvalósítani. A gyakornokok munkáját Orosz Ádám mint vállalati kapcsolattartó fogja segíteni, aki több éves munkatapasztalattal rendelkezik.

A kedvezményezett neveProEhs-Group Mérnöki Szolgáltató Kft.
Projekt címe „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési
kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a ProEhs Kft.-nél”
Támogatás összege 68.332.432 Ft
Támogatás intenzitása70 %
A projekt befejezésének dátuma2024.04.23.
Projekt azonosító száma GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-00483

A projekt részletes szakmai tartalma:

Célunk, hogy a munkánk során ne csak szóban, hanem vizuálisan tudjuk átadni a szükséges információkat. A vizuális táblák óriási segítséget nyújtanak a képi megjelenítés és könnyű érthetőség terén, hiszen az emberi tanulás vizuális csatornákon keresztül sokkal hatékonyabb mint hallás utján. A személyes berögződést tovább segíti a kiadott feladatok megoldásában a tabletek használata, így gyakorlatban is segítjük a tanulás hatékonyságát és minőségét.

Kollégáink munkakörülményeinek javítása és ezzel együtt a kiadások csökkentése érdekében a saját iroda és raktár konténerek a legmegfelelőbb megoldások. Így kollégáink saját megszokott környezetük áttelepítésével tudnak az új projekt helyszínen egyből munkába állni már az első napon.

Az együttműködéseink során az építési projektek helyszínein az első kapavágástól általában jelen vagyunk. A kezdetek során rendszerint van kisebb nagyobb tereprendezési munkákra vagy feltárások elvégzésére. Ezen a területen szinte az egész év során folyamatosan el lehet látni feladattal a földmunkagépet amivel a pályázat keretein belül célunk bővíteni a támogató szolgáltatásaink körét.

A kedvezményezett neve:

ProEhs-Group Mérnöki Szolgáltató Kft.
A képzések elnevezése és célja

GINOP Plusz-3.2.1-21 A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül projekten belül

Vezetői készségek fejlesztése: célja, hogy a képzés sikeres elvégzésével a résztvevők elsajátítsák a helyzetfüggő vezetés elméletét és gyakorlatát, vezetői önismeretre tegyenek szert, átgondoltan tudjanak beosztottjaikkal tervezni, elsajátítsák a különböző vezetői eszközök használatának módszereit, erősítsék vezetői kommunikációjukat, valamint képessé váljanak a beosztottjaik közötti konfliktusok azonosítására és kezelésére. 

Kommunikációs készségfejlesztés: célja, hogy a résztvevők megismerjék a kommunikáció folyamatát, a kommunikációs stílusokat, megtanulják az asszertív kommunikáció eszközeit alkalmazni, hogy a belső és külső szereplőkkel hatékony kommunikációt tudjanak folytatni.
A szerződött támogatás összege:1.498.775 Forint
A képzések részletes bemutatása
  1. képzés megnevezése: Vezetői készségek fejlesztése

- rövid leírás: A cél, hogy a képzés sikeres elvégzésével a résztvevők elsajátítsák a helyzetfüggő vezetés elméletét és gyakorlatát, vezetői önismeretre tegyenek szert, átgondoltan tudjanak beosztottjaikkal tervezni, elsajátítsák a különböző vezetői eszközök használatának módszereit, erősítsék vezetői kommunikációjukat, valamint képessé váljanak a beosztottjaik közötti konfliktusok azonosítására és kezelésére. 

-képzés óraszáma: 30óra 

-képzési napok száma: 3 

-képzésbe bevonásra kerülő munkavállalók száma: 5 fő 

-képzés megvalósítási helyszíne: kedvezményezett székhelye 

  1. képzés megnevezése: Kommunikációs készségfejlesztés

- rövid leírás: A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a kommunikáció folyamatát, a kommunikációs stílusokat, megtanulják az asszertív kommunikáció eszközeit alkalmazni, hogy a belső és külső szereplőkkel hatékony kommunikációt tudjanak folytatni. 

-képzés óraszáma: 20 óra 

-képzési napok száma: 2 

-képzésbe bevonásra kerülő munkavállalók száma: 5 fő 

-képzés megvalósítási helyszíne: kedvezményezett székhelye 

A képzések tervezett befejezési dátuma:2023.06.02.

 

MFF kedvezményezetti infóblokk-1