Komplex EHS szolgáltatás

Vállalkozásunk célja, hogy komplex EHS és testreszabott szolgáltatásokat nyújtsunk az adott területen. Költséghatékony módon biztosítsuk a vállalkozások számára egy hatósági ellenőrzés esetén a büntetés elkerülését a biztonságos és kockázatmentes munkakörnyezet megteremtését, támogatva a vállalkozás és a munkavállalók számára a biztonságos feltételeket. Szakembereink felmérik a helyzetet, feltárják a kockázatot, javaslatot tesznek a szükséges intézkedések elvégzésére. A ránk bízott munkát felelősség teljesen végezzük el.

Manapság egyre több cég, vállalkozásnak jelent problémát a mindennapos működést érintő környezetvédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályok. Segítünk Önnek biztosítani és értelmezni a feltételeknek való folyamatos megfelelésért. Egy kisebb komplex EHS szolgáltatás esetében fókuszálni kell a lényeges kérdéskörökre, megoldandó feladatokra. Foglalkozni kell a cégalapításhoz kapcsolódó engedélyeztetésekkel, a környezeti hatások elemzésével és a fenntarthatósági célok megfogalmazásával. Ezek közé a célok közé tartozik a környezetvédelmi szempontok is.

Az agro ágazatokat tekintve a környezetre gyakorolt hatás szempontjából a leglényegesebb. Ide tartozik a talajművelés, az öntözés, a szerves, trágyázás, állattenyésztés, mezőgazdasági gépek használata. Fontos szerepe van a munkaruházatnak, nem mindegy, hogy milyen cipőt viselünk. De nem csak ebben a szektorban, hanem minden olyan esetben szükséges a védőeszközök viselete, ahol fennáll a veszélye annak, hogy a dolgozók egyes testrészeire vegyszerek fröccsenjenek. Mindenfajta veszélyes anyag felhasználása során, keverésekor megfelelő védőruha viselete pl. kesztyű kötelező. A komplex EHS szolgáltatás nem csak a munkavédelemre fókuszál, hanem több része is van.

Komplex EHS szolgáltatás részei:

 • Környezetvédelem
 • Munka védelem
 • Tűzvédelem

Környezetvédelmi feladatok:

 • Hulladékgazdálkodási feladatok ellátása:
 • A környezetre veszélyes hulladékok mértéke
 • Éves hulladék készítése
 • A hulladékgyűjtéssel kapcsolatok szabályzat elkészítése
 • Nyilvántartó rendszer szabályzatának elkészítése
 • Hulladék gyűjtő rendszer kialakítása és fejlesztése
 • Határon túli hulladék szállítás eseten a szükséges kísérő okmányok csatolása

Levegőtisztaság-védelem:

 • Éves légszennyezés elkészítése
 • Környezetterhelési díj kalkulálása
 • Ózon kibocsájtás éves jelentése

Vizek védelmét érintő feladatok:

 • Hatósági bejelentések elkészítése
 • Rendszeres vizsgálatok elvégzése, vizsgálati eredmények elemzése

További környezetvédelmi feladatok:

 • A munkavállalók oktatása a környezetvédelemmel kapcsolatban
 • Hatósággal való kapcsolat tartás
 • Jogszabályi változások folyamatos nyomon követése
 • Egyes csomagolószerek felhasználásban folyamatos tanácsadás
 • Rendszeres környezetvédelmi ellenőrzés
Munkavédelmi feladatok ellátása:
 • Rendszeres munkavédelmi ellenőrzés, intézkedések nyomon követése
 • Gépek felülvizsgálatának elvégzése
 • Új gépek üzembe helyezése
 • Oktatások, írásbeli és szóbeli új belépőknek
 • Ismétlődő munkavédelmi oktatás évente egyszer
 • Szóbeli oktatás munkaköri változásoknál
 • Balesetek rendkívüli események jelentése, kivizsgálása
 • Balesetek, megbetegedések, események kivizsgálása, valamint jelentése a hatóságok felé
 • Dokumentáció nyomon követése
 • Zaj, légtér mérések szervezése
 • Munkavédelmi szabályzat elkészítése, egyéni védőeszközök kiosztása, valamint munkavédelmi konzultáció, kockázatértékelés

Tűzvédelemmel kapcsolatos komplex szolgáltatások elvégzése:

 • Tűzvédelmi szabályzat elkészítése
 • Evakuálás elkészítése, vizsgálata
 • Elméleti és gyakorlati oktatási anyagok összeállítása
 • Tűzvédelmi oktatások megtartása
 • Jogszabályok nyomon követése
 • Hatósági ellenőrzés esetén személyes részvétel
 • Terület folyamatos tűzvédelmi ellenőrzése
 • Tűzveszélyes anyagok szabályos tárolása

Komplex EHS szolgáltatásunk a legmagasabb szintű, minőségi szolgáltatást tűzte ki célul. Több éves tapasztalattal, munkatársaink rendelkeznek a megfelelő tudással a fejlődés növelése érdekében. A munkavégzésben felsőfokú munkavédelmi szakemberek, tűzvédelmi, környezetvédelmi szakemberek segítenek.

Segítséget nyújtunk a munka- tűz- és környezetvédelemről, a szükséges engedélyek betartásához. Komplex EHS szolgáltatáshoz engedélyeztetések is szükségesek. Környezetvédelmi tervek elkészítése a kivitelezési folyamatokhoz. Állandó jogszabályi megfelelést biztosítunk dokumentálással, hatósági kommunikációval, bejelentési kötelezettségekkel. Hozzájárulunk az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzéshez, a környezet megóvásához.